Spørsmål og kommentarar

Lurer du på noko som du ikkje finn svar på? Send oss gjerne spørsmål og kommentarar via "Kontakt" i menyen ovanfor.

 

Kor lenge kan matbutikken selge alkohol på dagar før heilagedagar?

Sal og utlevering av drikk som nemnt i alkohollova § 3-7 (gruppe I) kan skje fram til kl. 20.00 på kvardagar, og fram til kl. 18.00 på dagar før sun- og helgedagar.

Korleis får eg tak i Skatteoppkrevjaren på Tysnes?

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. Du kan finne informasjon på skatteetatet.no

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal