Spørsmål og kommentarar

Om du har spørsmål og/eller kommentarar kan du nytta "Kontakt" i menyen ovanfor. Spørsmål/kommentarar og svar vert lagt ut her.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal