Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK
26.01.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 26.01.2021
SAKLISTE - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 26.01.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL BYGGING AV KAI - SYNNINGA, MALKENES Vis (17) Vis Vis (2)
4/2021 KLAGE PÅ VEDTAK FRÅ FYLKESMANNNEN I VESTLAND - SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGJELØYVE FOR KAI - VÅGSNESET Vis (19) Vis Vis (1)
5/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL ALLEREIE UTFØRT TILTAK - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE OG UTVIDELSE AV KAI - SYNNINGA Vis (13) Vis Vis (1)
6/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL BRUKSENDRING FRÅ HYTTE TIL BUSTADHUS - ELSÅKERNESET Vis (7) Vis
7/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGJELØYVE FOR ALLEREIE UTFØRT TILTAK- UTBEDRING AV EKSISTERANDE KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGJE Vis (8) Vis Vis (1)
8/2021 KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ VIST LNF-FORMÅL OG FRÅ § 1-8 I PLAN OG BYGNINGSLOV FOR BYGGING AV HYTTE Vis (8) Vis Vis (1)
9/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ VIST LNF-FORMÅL OG § 1-8 I PBL - SØKNAD OM LØYVE TIL FRÅDELING AV TOMT OG BYGGING AV BOLIGHUS Vis (9) Vis
10/2021 YMSE Vis (1) Vis Vis (7)
11/2021 SØKNAD OM LØYVE TIL BYGGING AV POSTSMOLTANLEGG - ONARHEIM Vis (14) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal