Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK
09.03.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
DOKUMENT SOM SKAL REFERERAST I UTVAL - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 09.03.2021
KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK - SETTESAK - TYSNES - BRYGGE I NAUSTOMRÅDE
STADFESTING - BYGGESAK - TYSNES - 121_111 - OPPFØRING AV GARASJE
KLAGE
STADFESTA - TYSNES - 16_1 - FRÅDELING AV BEBYGD BUSTADPARSELL - STØLE
SAKLISTE - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 09.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL FRÅDELING AV NAUSTTOMT Vis (6) Vis
13/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGJELØYVE FOR REISKAPSHUS/VERKSTAD - HOVLAND Vis (9) Vis
14/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL FRÅDELING AV 2 NAUSTTOMTAR - TYSNES Vis (7) Vis
15/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL UTVIDING AV EKSISTERANDE STEINUTTAK - HUMLEVIK Vis (32) Vis Vis (3)
16/2021 YMSE Vis (3) Vis Vis (8)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal