Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK
01.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 01.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2021 EVENTUELL BRUK AV O-ENDRINGAR I OFFISIELLE STADNAMNFORMER Vis (1) Vis
30/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - AVVISING AV KLAGE –KLAGE PÅ AVGJERSLE VEDK. ULOVLEG TILTAK. Vis (14) Vis
31/2021 SØKNAD OM LØYVE TIL BYGGING AV POSTSMOLTANLEGG - ONARHEIM Vis (4) Vis Vis (2)
32/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGJELØYVE FOR TILBYGG OG FASADEENDRING HYTTE - VERNØY Vis (18) Vis
33/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL BYGGING AV KAI SAMT UTLEGGING AV FLYTEBRYGGJE -SYNNINGA, MALKENES Vis (17) Vis Vis (3)
34/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON OG BYGGJELØYVE FOR TILBYGG HYTTE - FLORNES Vis (8) Vis
35/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL ALLEREIE UTFØRT TILTAK - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE OG UTVIDELSE AV KAI Vis (16) Vis Vis (2)
36/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTHUS/HAGESTOVE - HOVLANDSSTRANDO Vis (9) Vis
37/2021 KLAGE PÅ VEDTAK FRÅ STATSFORVALTAREN I VESTLAND - SØKNAD OM DISPENSASJON OG LØYVE TIL FRÅDELING AV NAUSTTOMT Vis (8) Vis Vis (2)
38/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ VIS LNF-FORMÅL TIL RIVING OG OPPATTBYGGING AV HYTTE Vis (9) Vis
39/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR LØYVE TIL ETABLERING AV KAI OG FLYTEBRYGGJE Vis (34) Vis Vis (3)
40/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ VIST LNF-FORMÅL OG FRÅ § 1-8 I PLAN OG BYGNINGSLOV TIL UTLEGGING AV FLYTEBRYGGJE Vis (32) Vis Vis (2)
41/2021 YMSE Vis Vis (9)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal