KOMMUNESTYRET
25.04.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2017 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
13/2017 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2016 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
14/2017 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN FOR ALSAKER BRYGGE SØR. ANDRE GANGS HANDSAMING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
15/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLAN - RULLERING SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
16/2017 Ikon for filtype pdfPLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VATN, AVLØP OG VASSMILJØ - TYSNES KOMMUNE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
17/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FAST SKJENKELØYVE FOR TYSNESFEST Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM UTVIDING AV SKJENKEOMRÅDE I SAMBAND MED NYBYGG - MANDELHUSET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2017 Ikon for filtype pdfEIGENANDEL VED FYSIOTERAPI FRÅ KOMMUNAR Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
20/2017 Ikon for filtype pdfRAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2017 Ikon for filtype pdfENDRING AV VEDTEKTER SFO Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
22/2017 Ikon for filtype pdfSOMMARFERIEORDNING I BARNEHAGANE - VEDTEKTSENDRING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
23/2017 Ikon for filtype pdfUNGDOMSRÅD - VEDTEKTER - RULLERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
24/2017 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARE TILHØVE I TYSNES KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
25/2017 Ikon for filtype pdfREGIONAL TRANSPORTPLAN HORDALAND 2018 - 2029 - HØYRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
26/2017 Ikon for filtype pdfYTRE HARDANGERFJORD SOM MARINT VERNEOMRÅDE - HØYRING 2016 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
27/2017 Ikon for filtype pdfREGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2017 Ikon for filtype pdfREVIDERT PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING (KKL) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
29/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKOT TIL PARKERING - MANDELHUSET EIGENDOM AS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
30/2017 Ikon for filtype pdfMØTEPLASS - JENSVOLL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis