Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
25.04.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2017 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (4) Vis
13/2017 ÅRSMELDING 2016 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (2) Vis
14/2017 REGULERINGSPLAN FOR ALSAKER BRYGGE SØR. ANDRE GANGS HANDSAMING Vis (3) Vis Vis (2)
15/2017 KOMMUNEPLAN - RULLERING SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM Vis (5) Vis Vis (3)
16/2017 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VATN, AVLØP OG VASSMILJØ - TYSNES KOMMUNE Vis (3) Vis Vis (3)
17/2017 SØKNAD OM FAST SKJENKELØYVE FOR TYSNESFEST Vis Vis (1)
18/2017 SØKNAD OM UTVIDING AV SKJENKEOMRÅDE I SAMBAND MED NYBYGG - MANDELHUSET Vis (2) Vis Vis (1)
19/2017 EIGENANDEL VED FYSIOTERAPI FRÅ KOMMUNAR Vis (2) Vis Vis (2)
20/2017 RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN Vis Vis (1)
21/2017 ENDRING AV VEDTEKTER SFO Vis Vis (1)
22/2017 SOMMARFERIEORDNING I BARNEHAGANE - VEDTEKTSENDRING Vis Vis (1)
23/2017 UNGDOMSRÅD - VEDTEKTER - RULLERING Vis (2) Vis Vis (1)
24/2017 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARE TILHØVE I TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
25/2017 REGIONAL TRANSPORTPLAN HORDALAND 2018 - 2029 - HØYRING Vis (2) Vis
26/2017 YTRE HARDANGERFJORD SOM MARINT VERNEOMRÅDE - HØYRING 2016 Vis (3) Vis
27/2017 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER Vis (4) Vis Vis (1)
28/2017 REVIDERT PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING (KKL) Vis (1) Vis
29/2017 SØKNAD OM TILSKOT TIL PARKERING - MANDELHUSET EIGENDOM AS Vis (3) Vis
30/2017 MØTEPLASS - JENSVOLL Vis (2) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal