Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 20
04
16
FORMANNSKAPET 23
05
31
23
28
11
01
10
22
12
01
KOMMUNESTYRET 06
19
07
16
24
15
SAKKUNNIG NEMND 18
28
TENESTEUTVALET 28
03
21
26
08
22
10
UNGDOMSRÅDET 21
26
UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 21
03
30
19
18
08
20
01