Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
16.06.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2016
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2016
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2016 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis
42/2016 ÅRSMELDING 2015 Vis (1) Vis Vis (1)
43/2016 REKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2015 Vis (4) Vis Vis (1)
44/2016 UTVAL AV MEDDOMMARAR TIL TINGRETTEN Vis
45/2016 VAL AV JORDSKIFTEMEDDOMMARAR TIL HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKRIFTERETT Vis
46/2016 VAL AV LAGRETTEMEDLEMER OG MEDDOMMARAR TIL GULATING LAGSMANNSRETT Vis
47/2016 VAL AV FORLIKSRÅD Vis
48/2016 FASTE MØTEFULLMEKTIGAR TIL FORLIKSRÅDET Vis
49/2016 VÅGE HAMN AS Vis (2) Vis Vis (1)
50/2016 ALKOHOLLOVA - SØKNAD OM SALS- OG SKJENKELØYVE FOR 2016 - 2020 Vis (18) Vis Vis (1)
51/2016 ALKOHOLLOVGJEVINGA - NYE REGLAR OM REAKSJONAR - MYNDE TIL RÅDMANNEN Vis Vis (1)
52/2016 SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - TYSNES MUSELAG Vis (1) Vis Vis (1)
53/2016 KULTURSKULERAPPORT - TYSNES KULTURSKULE - HØYRING Vis (5) Vis Vis (2)
54/2016 ORGANISERING AV LEKSEHJELP Vis (1) Vis Vis (1)
55/2016 TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULE 2016 Vis (1) Vis Vis (1)
56/2016 HØYRING - KVALITETS- OG STRUKTURREFORM I BARNEVERNET Vis (4) Vis Vis (1)
57/2016 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - HENNINGSHAGEN BUSTADFELT Vis (2) Vis Vis (1)
58/2016 KOMMUNEREFORM Vis (8) Vis Vis (3)
59/2016 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIGEDOM Vis
60/2016 SUPPLERINGVAL - INNKVARTERIINGSNEMND 2015 - 2019 Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal