KOMMUNESTYRET
16.06.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2016
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2016
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2016 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Ikon for filtype pdfVis
42/2016 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2015 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2016 Ikon for filtype pdfREKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2015 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
44/2016 Ikon for filtype pdfUTVAL AV MEDDOMMARAR TIL TINGRETTEN Ikon for filtype pdfVis
45/2016 Ikon for filtype pdfVAL AV JORDSKIFTEMEDDOMMARAR TIL HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKRIFTERETT Ikon for filtype pdfVis
46/2016 Ikon for filtype pdfVAL AV LAGRETTEMEDLEMER OG MEDDOMMARAR TIL GULATING LAGSMANNSRETT Ikon for filtype pdfVis
47/2016 Ikon for filtype pdfVAL AV FORLIKSRÅD Ikon for filtype pdfVis
48/2016 Ikon for filtype pdfFASTE MØTEFULLMEKTIGAR TIL FORLIKSRÅDET Ikon for filtype pdfVis
49/2016 Ikon for filtype pdfVÅGE HAMN AS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2016 Ikon for filtype pdfALKOHOLLOVA - SØKNAD OM SALS- OG SKJENKELØYVE FOR 2016 - 2020 Vis (18) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2016 Ikon for filtype pdfALKOHOLLOVGJEVINGA - NYE REGLAR OM REAKSJONAR - MYNDE TIL RÅDMANNEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2016 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - TYSNES MUSELAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
53/2016 Ikon for filtype pdfKULTURSKULERAPPORT - TYSNES KULTURSKULE - HØYRING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
54/2016 Ikon for filtype pdfORGANISERING AV LEKSEHJELP Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
55/2016 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULE 2016 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2016 Ikon for filtype pdfHØYRING - KVALITETS- OG STRUKTURREFORM I BARNEVERNET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
57/2016 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - HENNINGSHAGEN BUSTADFELT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
58/2016 Ikon for filtype pdfKOMMUNEREFORM Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
59/2016 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIGEDOM Ikon for filtype pdfVis
60/2016 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGVAL - INNKVARTERIINGSNEMND 2015 - 2019 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)