Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 21
29
30
26
ELDRERÅDET 08
03
19
25
FORMANNSKAPET 30
14
28
02
05
18
05
31
18
03
KLAGENEMND FOR EIGEDOMSSKATTESAKER 19
28
KOMMUNESTYRET 19
14
18
24
15
04
05
17
LANDBRUK/TEKNISK 29
12
30
11
18
03
22
SAKKUNNIG NEMND 08
21
10
09
TENESTEUTVALET 29
12
30
04
03
22
12
25
UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 22
26
VALSTYRET - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2021 14
02
06
09
10

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal