Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 01
15
19
31
FORMANNSKAPET 04
25
04
03
KOMMUNESTYRET 23
20
15
SAKKUNNIG NEMND 11
08
TENESTEUTVALET 28
27
01
UNGDOMSRÅDET 22
09
16
16
28
UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 19
26
09
20
01
VALSTYRET - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2021 25
04