Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
14.11.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
53/2017 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (4) Vis
54/2017 NY § 9 A I OPPLÆRINGSLOVA - EIT TRYGT OG GODT SKULEMILJØ Vis (1) Vis Vis (1)
55/2017 MOTTAK AV FLYKTNINGAR Vis Vis (1)
56/2017 DIGITALISERING I KOMMUNAL SEKTOR Vis (2) Vis Vis (1)
57/2017 NYTT TILSYNSANSVAR FOR KOMMUNEN - TILSYN MED STADLEG SAL AV TOBAKKSVARER FRÅ 1. JANUAR 2018 Vis Vis (1)
58/2017 ENDRINGAR I EKTESKAPSLOVA - KOMMUNALE VIGSLER Vis (5) Vis Vis (1)
59/2017 KOMMUNAL OVERTAKING - TYSNES VASSVERK SA Vis Vis (1)
60/2017 KOMMUNAL OVERTAKING - UGGDAL VASSLAG SA Vis Vis (1)
61/2017 ENDRING AV SIM SIN SELSKAPSAVTALE Vis (2) Vis Vis (1)
62/2017 AKSJONÆRTILSKOT TIL SUNNHORDLANDSSAMBANDET AS Vis (2) Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal