KOMMUNESTYRET
14.11.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
53/2017 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
54/2017 Ikon for filtype pdfNY § 9 A I OPPLÆRINGSLOVA - EIT TRYGT OG GODT SKULEMILJØ Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
55/2017 Ikon for filtype pdfMOTTAK AV FLYKTNINGAR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2017 Ikon for filtype pdfDIGITALISERING I KOMMUNAL SEKTOR Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
57/2017 Ikon for filtype pdfNYTT TILSYNSANSVAR FOR KOMMUNEN - TILSYN MED STADLEG SAL AV TOBAKKSVARER FRÅ 1. JANUAR 2018 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
58/2017 Ikon for filtype pdfENDRINGAR I EKTESKAPSLOVA - KOMMUNALE VIGSLER Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL OVERTAKING - TYSNES VASSVERK SA Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
60/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL OVERTAKING - UGGDAL VASSLAG SA Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2017 Ikon for filtype pdfENDRING AV SIM SIN SELSKAPSAVTALE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
62/2017 Ikon for filtype pdfAKSJONÆRTILSKOT TIL SUNNHORDLANDSSAMBANDET AS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)