Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
13.06.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.06.2017
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2017 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (3) Vis
32/2017 ÅRSMELDING 2016 Vis (1) Vis Vis (1)
33/2017 REKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2016 Vis (5) Vis Vis (1)
34/2017 FINANSFORVALTNING - RAPPORT PR 30.04.17 Vis (1) Vis Vis (1)
35/2017 FAKTURERING FOR TYSNES VASSVERK Vis Vis (1)
36/2017 SAMARBEIDSAVTALE MED BERGEN BARNEVERNVAKT Vis (4) Vis Vis (1)
37/2017 SKIPING AV 100 % STILLING SOM TILTAKSARBEIDAR I BARNEVERNTENESTA Vis Vis (2)
38/2017 LOKAL FORSKRIFT MED KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD Vis (4) Vis Vis (1)
39/2017 STRATEGIPLAN FOR OPPVEKST 2017 - 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
40/2017 BETALINGSSATS VAKSENOPPLÆRINGA Vis Vis (1)
41/2017 TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULE 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
42/2017 RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN Vis Vis (3)
43/2017 ONARHEIM LANDHANDEL A/S - SØKNAD OM SALSLØYVE FOR ØL/RUSBRUS Vis Vis (1)
44/2017 GJENNOMGANG OG OPPDATERING AV KA. 10.1 I OVERORDNA ROS-ANALYSE Vis (1) Vis Vis (3)
45/2017 VA-NORM SUNNHORDLAND Vis (1) Vis Vis (1)
46/2017 HUNDELOVA - UTARBEIDING AV LOKAL FORSKRIFT Vis (2) Vis Vis (2)
47/2017 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - PERALIO FRILUFTSOMRÅDE Vis (1) Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal