KOMMUNESTYRET
13.06.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.06.2017
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2017 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
32/2017 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2016 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2017 Ikon for filtype pdfREKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2016 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2017 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNING - RAPPORT PR 30.04.17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
35/2017 Ikon for filtype pdfFAKTURERING FOR TYSNES VASSVERK Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2017 Ikon for filtype pdfSAMARBEIDSAVTALE MED BERGEN BARNEVERNVAKT Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2017 Ikon for filtype pdfSKIPING AV 100 % STILLING SOM TILTAKSARBEIDAR I BARNEVERNTENESTA Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
38/2017 Ikon for filtype pdfLOKAL FORSKRIFT MED KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2017 Ikon for filtype pdfSTRATEGIPLAN FOR OPPVEKST 2017 - 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2017 Ikon for filtype pdfBETALINGSSATS VAKSENOPPLÆRINGA Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2017 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULE 2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2017 Ikon for filtype pdfRAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
43/2017 Ikon for filtype pdfONARHEIM LANDHANDEL A/S - SØKNAD OM SALSLØYVE FOR ØL/RUSBRUS Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
44/2017 Ikon for filtype pdfGJENNOMGANG OG OPPDATERING AV KA. 10.1 I OVERORDNA ROS-ANALYSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
45/2017 Ikon for filtype pdfVA-NORM SUNNHORDLAND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2017 Ikon for filtype pdfHUNDELOVA - UTARBEIDING AV LOKAL FORSKRIFT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
47/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - PERALIO FRILUFTSOMRÅDE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)