KOMMUNESTYRET
12.12.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2017 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
64/2017 Ikon for filtype pdfGEBYR - LANDBRUK OG TEKNISK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
66/2017 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR. 30.11.17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
67/2017 Ikon for filtype pdfINTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
68/2017 Ikon for filtype pdfPERSONVERNOMBOD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
69/2017 Ikon for filtype pdfPRIORITERING AV SPELEMIDDELSØKNADER 2018 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2017 Ikon for filtype pdfRULLERING TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN 2017-2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
71/2017 Ikon for filtype pdfENDRING AV FESTEAVGIFTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
72/2017 Ikon for filtype pdfKROKJEN - LANDE - UTBYGGINGSAVTALE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)