Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
12.12.2017 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2017 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (1) Vis
64/2017 GEBYR - LANDBRUK OG TEKNISK Vis (2) Vis Vis (1)
65/2017 BUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 Vis (13) Vis Vis (2)
66/2017 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR. 30.11.17 Vis (1) Vis Vis (3)
67/2017 INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE Vis (9) Vis Vis (3)
68/2017 PERSONVERNOMBOD Vis (1) Vis Vis (3)
69/2017 PRIORITERING AV SPELEMIDDELSØKNADER 2018 Vis Vis (1)
70/2017 RULLERING TRAFIKKTRYGGLEIKSPLAN 2017-2020 Vis (2) Vis Vis (6)
71/2017 ENDRING AV FESTEAVGIFTER Vis (1) Vis
72/2017 KROKJEN - LANDE - UTBYGGINGSAVTALE Vis (3) Vis Vis (2)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal