Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
08.11.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 08.11.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2016 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (3) Vis
72/2016 VAL AV LEVERANDØR AV SEKTRETARIATSTENESTER 2017 - 2022 Vis (1) Vis
73/2016 REGULERINGSPLAN VÅGE SENTRUM Vis (7) Vis Vis (2)
74/2016 SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING FOR GJELDANDE REGULERINGSPLAN 2010-01 LUNDE ØVRE, KATTANESET GNR. 114 BNR. 1 M.FL. Vis (2) Vis Vis (1)
75/2016 VIDARFØRING AV MEDLEMSKAP I BUSINESS REGION BERGEN Vis (3) Vis Vis (1)
76/2016 BEREDSKAPSPLAN FOR Å AVDEKKJA VALD OG SEKSUELLE OVERGREP Vis (1) Vis Vis (1)
77/2016 NÆRPOLITIREFORMA - VEST POLITIDISTRIKT SINE TENESTESTAD- OG TENESTEEININGSSTRUKTUR - HØYRING Vis (5) Vis Vis (1)
78/2016 RULLERING TRAFIKKSIKRINGSPLAN 2016 Vis (6) Vis Vis (2)
79/2016 RESSURS- OG MILJØSTRATEGI - UTTALE FRÅ EIGARKOMMUNANE Vis (2) Vis Vis (1)
80/2016 TYSNESFEST - ØKONOMISK STØTTE 2017 - 2019 Vis (4) Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal