KOMMUNESTYRET
08.11.2016 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 08.11.2016

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2016 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
72/2016 Ikon for filtype pdfVAL AV LEVERANDØR AV SEKTRETARIATSTENESTER 2017 - 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
73/2016 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN VÅGE SENTRUM Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
74/2016 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING FOR GJELDANDE REGULERINGSPLAN 2010-01 LUNDE ØVRE, KATTANESET GNR. 114 BNR. 1 M.FL. Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
75/2016 Ikon for filtype pdfVIDARFØRING AV MEDLEMSKAP I BUSINESS REGION BERGEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
76/2016 Ikon for filtype pdfBEREDSKAPSPLAN FOR Å AVDEKKJA VALD OG SEKSUELLE OVERGREP Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
77/2016 Ikon for filtype pdfNÆRPOLITIREFORMA - VEST POLITIDISTRIKT SINE TENESTESTAD- OG TENESTEEININGSSTRUKTUR - HØYRING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
78/2016 Ikon for filtype pdfRULLERING TRAFIKKSIKRINGSPLAN 2016 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
79/2016 Ikon for filtype pdfRESSURS- OG MILJØSTRATEGI - UTTALE FRÅ EIGARKOMMUNANE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
80/2016 Ikon for filtype pdfTYSNESFEST - ØKONOMISK STØTTE 2017 - 2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)