Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

FORMANNSKAPET
04.02.2021 kl. 10:00 - 14:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.02.2021
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.02.2021
SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - FORMANNSKAPET 4. FEBRUAR 2021 Vis (13) Vis
2/2021 ONARHEIM BARNEHAGE - MANDAT TIL PROSJEKT Vis (1) Vis
3/2021 SAMARBEIDSAVTALE - TYSNES KOMMUNE OG TYSNES IDRETTSRÅD Vis (1) Vis
4/2021 TURVEG - KYRKJEVATNET Vis (1) Vis
5/2021 SPLEISELAG FOR DRIFTA AV VASSOMRÅDE 2021-2027 Vis (3) Vis
6/2021 KJØP AV GRUNN GNR 66 BNR 28 - UGGDALSVEGEN 5 Vis (3) Vis Vis (1)
7/2021 INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING - IUA - HAUGESUND REGION - REVIDERTE VEDTEKTER Vis (1) Vis
8/2021 EIGEDOMSSKATTEVEDTAK 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
9/2021 SØKNAD OM LØYVE TIL BYGGING AV 2 KAIAR OG UTLEGGING AV 2 FLYTEBRYGGJER - DRANGSVÅGEN Vis (3) Vis
10/2021 TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Vis (1) Vis
11/2021 DEBATTHEFTE 2021 Vis
12/2021 INNSPEL PÅ AT TYSNES KOMMUNE VERT MEDLEM AV VISIT BERGEN Vis (6) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal