Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

FORMANNSKAPET
03.06.2021 kl. 09:10 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2021 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - FORMANNSKAPET 3. JUNI 2021 Vis (2)
42/2021 ÅRSMELDING 2020 Vis (1) Vis
43/2021 REKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2020 Vis (6) Vis
44/2021 UTTALE - REGIONAL PLAN FOR VASSFORVALTNING FOR VESTLAND VASSREGION 2022-2027 Vis
45/2021 FINANSFORVALTNING - RAPPORT 2021 Vis (1) Vis
46/2021 GEOPARK SUNNHORDLAND - SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND Vis (1)
47/2021 FORSKRIFT OM FARTSGRENSER PÅ SJØEN Vis (1) Vis
48/2021 FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON Vis
49/2021 SKULEBRUKSPLAN FOR TYSNES - 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
50/2021 NEDKLASSING AV KOMMUNEVEGAR Vis (2)
51/2021 REVISJON VA-NORM FOR TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal