Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

ADMINISTRASJONSUTVALET
19.04.2021 kl. 14:00 - 16:00
Kommunestyretsalen

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALET DEN 19.04.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2021 LÆRLINGAR - UTVIDING AV LÆRLINGPLASSAR Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal