Alle gravide skal få tilbodet om fosterdiagnostikk

Endringar i Bioteknologilova gjer at alle gravide skal få informasjon og tilbod om forsterdignostikk. Dette kjem i tillegg til rutineultralyd som alle får tilbod om i svangerskapsveke 18.

Ta kontakt tidleg i svangerskapet

For at du skal få tilbod om desse undersøkingane er det viktig at du tek kontakt med jordmortenesta eller legetenesta tidleg i svangerskapet.

Me ønskjer at gravide tek kontakt med jordmor eller fastlege i løpet av dei fyrste vekene, gjerne veke 5 – 8.

Tilvising frå jordmor

Jordmor eller lege skal gje informasjon og vegleiing, og kan tilvise til undersøkinga etter ønskje frå deg.

For innbyggarar i Tysnes kommune vert tilbodet gitt på Stord sjukehus.

Fosterdignositikk

Her finn du meir informasjon om fosterdiagnostikk (lenkje til helsenorge.no)

NIPT-test

NIPT-test er eit tilbod til alle gravide over 35 år. Testen vil gje informasjon om Trisomi 13, 18 og 21.

All undersøking er frivillig og gratis.