2017 val

Nytt kommunenummer

Tysnes kommune får nytt kommunenummer frå 01.01.2020.

I samband med kommune- og fylkestingsvalet og samanslåing til Vestland fylke får Tysnes nytt kommunenummer som trer i kraft frå 01.01.2020.

Det nye kommunenummeret står oppført på valkorta som vert sendt ut i desse dagar.