karrieresunnhordland

Karriererettleiing for nye moglegheiter

28. februar 2017
I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein pro...
Nytt omsorgssenter

Tysnes omsorgssenter

27. mai 2016
Informasjon om omsorgssenterert og arbeidet som pågår.
Atheno

KVA MULIGHEITER FINNES FOR TILSKOT OG LÅN TIL NYE PROSJEKT?

09. mai 2016
Vil du vite meir om muligheitene for lån og tilskot til prosjekt i di bedrift? Meld deg på vårt arrangement, og få nyttig informasjon frå Innovasjon Norge Hordaland, Fors...
Landskap

Medlemskap i KLP

10. februar 2016
Fordi du har ein jobb som gjev deg pensjon i KLP, har du ikkje berre ein av dei beste pensjonsordningane i landet.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal