Bilete frå kulturskulen

Nyhende

Kulturskulen har no søknadsfrist for aktivitetane for hausten.

Kulturskulen har no søknadsfrist for aktivitetane for neste skuleår.

 Søknadsfrist:   1.juni

 Dette gjeld nye og gamle elevar

 Sjå Betalingssatsar og Undervisningstilbod for meir informasjon.