DiBk_logo_rgb

Nye byggjereglar for tilbygg og terrassar frå 1. mai 2021

Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrasser og tilbygg utan å søkje. For å finne ut om dette gjeld deg, må du fyrst undersøkje kva du har lov å gjere på eigedommen din.
Byggesak

Sjekkliste byggjesøknad

Plan- og byggesaksavdeling ynskjer å bli betre både på service, rettleiing, sakshandsaming, kortare tid på sakhandsaming av søknader m.m.
dibk logo

Kva gjer du når du har motteke nabovarsel?

Sjå nyttig informasjon frå direktoratet for byggkvalitet.
Nye byggeregler

Endring i byggjereglar frå 1.juli 2015

Fleire tiltak vert med dei nye reglane unnateke søknadsplikt.  Men det er viktig å merke seg at tiltaka ikkje må vere i strid med gjeldande plan for området, eller anna r...
Byggesak

Plan og byggningslova

Bygningsdelen til den nye plan og bygningslova vart gjort gjeldande frå 01.07.2010.

Kontakt oss

Byggjesaker

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal