Byggesak

Sjekkliste byggjesøknad

07. april 2020
Plan- og byggesaksavdeling ynskjer å bli betre både på service, rettleiing, sakshandsaming, kortare tid på sakhandsaming av søknader m.m.
dibk logo

Kva gjer du når du har motteke nabovarsel?

29. april 2019
Sjå nyttig informasjon frå direktoratet for byggkvalitet.
dibk

Endring i byggjereglar frå nyttår.

08. januar 2016
Frå1. januar er lokal godkjenning oppheva. Samtidig er sentral godkjenning styrka med nye seriøsitetskrav. Nye energikrav og forenklingar ved tiltak i eksisterande bygg e...
Byggesak

Konsultasjonar plan og byggjesak.

08. juli 2015
Pga. stor arbeidsmengde og mange saker i kø, må me dessverre skjerma sakshandsamarar i ein periode. Plan- og byggjesaksavdeling vil derfor berra vera tilgjengeleg på tele...
Nye byggeregler

Endring i byggjereglar frå 1.juli 2015

19. juni 2015
Fleire tiltak vert med dei nye reglane unnateke søknadsplikt.  Men det er viktig å merke seg at tiltaka ikkje må vere i strid med gjeldande plan for området, eller anna r...

Kontakt oss

Byggjesaker

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal