Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Illsutrasjonsbilete saksmapper

Forlenga sakshandsamingstid på plan og byggesaker

Stor saksinngong og redusert kapasitet i april/mai.
DiBk_logo_rgb

Nye byggjereglar for tilbygg og terrassar frå 1. mai 2021

Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrasser og tilbygg utan å søkje. For å finne ut om dette gjeld deg, må du fyrst undersøkje kva du har lov å gjere på eigedommen din.
Byggesak

Sjekkliste byggjesøknad

Plan- og byggesaksavdeling ynskjer å bli betre både på service, rettleiing, sakshandsaming, kortare tid på sakhandsaming av søknader m.m.
dibk logo

Kva gjer du når du har motteke nabovarsel?

Sjå nyttig informasjon frå direktoratet for byggkvalitet.
dibk

Endring i byggjereglar frå nyttår.

Frå1. januar er lokal godkjenning oppheva. Samtidig er sentral godkjenning styrka med nye seriøsitetskrav. Nye energikrav og forenklingar ved tiltak i eksisterande bygg e...

Kontakt oss

Byggjesaker

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal