Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Foto: Emil Lie Hansen

Ekstraordinært plantetilskot våren 2020

Fylkesmannen melder om eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.

Koronasituasjonen har ført til ein krevjande situasjon for skogbruket. Det har vorte ei utfordring for skogbruket å få tilgang til naudsynt arbeidskraft til mellom anna planting i vår. Difor vert det løyvd eit ekstraordinært tilskot, som er dekka inn gjennom omdisponeringar av midlar til skogbruket over Landbrukets utviklingsfond (LUF).

Les meir hos Fylkesmannen

Kontakt oss

Landbrukskontoret

Telefon: 53 43 70 00

Telefax: 53 43 71 01

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal