Saueflokk

Digitale skjema til landbrukskontoret

Oversikt over søknadsskjema utarbeidd for Bjørnefjorden landbrukskontor, samt nasjonale søknads-, og rapporteringsskjema
Foto: Emil Lie Hansen

Ekstraordinært plantetilskot våren 2020

Fylkesmannen melder om eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.

Kontakt oss

Landbrukskontoret

Telefon: 53 43 70 00

Telefax: 53 43 71 01

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal