NAV-logo

Nye opningstider på NAV Tysnes

NAV Tysnes får nye opningstider frå 01.01.19.

 

NAV Tysnes har opent måndag, tysdag og fredag fra kl 10-14. Onsdag og torsdag er kontoret kun ope for timeavtalar.

Utenom opningstida kan du nå oss på nav.no/skrivtiloss eller via din aktivitetsplan

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437060
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal