Omsorg

Nye kontaktnummer til vakthavande Open Omsorg

Eksisterande nummer vil bli fasa ut etter 01.10.2018

Dei nye nummera er:

Vakt på Onarheim :  97990051                   0730-2200

Vakt i Våge              : 97990050                   0730-2200

Vakt i Uggdal           : 97990047                   0730-2200

Omsorg Pluss          : 97990043                   0730-2200

Nattpatruljen          : 97990042                   2200-0730

 

Sjå også HER: