Veiskilt

Nye adresseparsellar i Tysnes kommune

Landbruk/teknisk vedtok på møte 24.3.2015 å leggja lista med nye vegnamn og områdenamn i Tysnes kommune ut til offentleg ettersyn.

 

Saksdokumenta kan sjåast i ekspedisjonen på rådhuset måndag - fredag mellom 0900 - 1500.

Eventuelle merknader eller innspel må sendast skriftleg til:

Tysnes kommune, Kart og oppmåling,

Rådhuset

Uggdalsvegen 301

5685  UGGDAL

eller

post@tysnes.kommune.no

innan 08.05.2015.