KLP-søknadsprosess

Ny rutine for søknad om pensjon frå KLP

Frå 17. februar i år skal den tilsatte sjølv søkje pensjon frå KLP via Min Side på klp.no.

Du opparbeider rett til pensjon frå KLP

Les meir om kva medlemskapet inneber og korleis søkje pensjon i KLP.

 

klp logo