Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

​Ny nasjonal krisepakke for frivilligheita 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige organisasjonar som har inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, i samband med COVID-19-utbrotet.  

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Krisepakke gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  
 

Søknadsfristen er 15. september.  

Det kan søkjast om:  

Tapte inntekter frå arrangement som skulle vore arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter frå loppemarked eller kioskinntekter).   

Arrangement vil seie tidsavgrensa aktivitetar som er opne for alle medlemmene, besøkande, publikum og andre deltakarar i målgruppa.  

Tapte billettinntekter frå anna spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoar eller idrettsanlegg).  

Anna spesifisert aktivitet vil seie tilbod i regi av frivillige verksemder som skulle vore opne for besøkande i den gjeldande perioden.  

Tapte utleigeinntekter i perioden (utleige av bygningar, anlegg, hytter, båtar og andre rom og lokale).  

Tapte inntekter som følgje av at organisasjonen har mista oppdrag i tilknyting til eit arrangement eller anna spesifisert aktivitet.  

  

Les meir på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.  

(https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/

 

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal