Terning

Nav Tysnes får terningkast fem!

Brukarundersøkinga for Nav Tysnes i 2016 viser at Nav Tysnes leverer gode tenester til innbyggjarane i kommunen. Tysnes ligg blant dei fem høgst rangerte kontora i Hordaland som har gjennomført brukarundersøkinga i 2016.

34 kontor deltok, og snittet i Hordaland ligg på 4,7. Nav Tysnes har gjennomsnitt score på 5,4 av 6 moglege.

 

Formålet med undersøkinga er at dei som nyttar tenester  får høve til å  påverke tenesteutøvinga. Nav nyttar resultata til forbetring. Hovudspørsmåla i den lokale brukarundersøkinga handlar om følgjande tema: opplevd respekt og service, rettar, informasjon og tilpassing av denne, samt om tilrettelegging av sjølve brukarmøtet.  Nav gjennomfører undersøkinga kvar haust.

 

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal