Møteprotokollar for møter i kontrollutvalet

Møteprotokollen frå kontrollutvala er offentleg, og vert lagt ut her. Partsbrev og meldingar om vedtak frå møtet, vert sendt i eigne e-postar.