Møtepapir for råd og utval

Alle møtepapira for dei politiske utvala finn du no i møtekalendaren.

Møteprotokollar og referat for kontrollutvalet, eldrerådet og ungdomsrådet finn du under "Politiske saker".

Sakslister, framlegg, vedlegg og protokollar for dei politiske møta frå 2010 og fram til i dag finn du no i sjølve møtekalendaren. Velg år og dato for møtet og du får opp alle dokumenta.

Møteprotokollar og referat for kontrollutvalet, eldrerådet og ungdomsrådet finn du under "Politiske saker" og aktuelt år.