Møte i kommunestyre 16.6.2015

Grunna tekniske problem med overføring av sakspapir til politikarane sin Ipad vert sakspapir til møte i kommunestyre 16.6.2015 publisert her. 

Ein vil i tillegg finna all informasjon i "Møtekalendar" som vanleg.