Tysnes kommunevåpen

Mobildekning på Tysnes

På Tysnes er no basestasjonane på Uggdalseidet, Flygansvær, Amland og Nesse framleis nede.

Telenor har mange basestasjonar som er nede for øyeblikket i Hordaland og det vert jobba intenst med å få dei opp igjen.