27. nov. 2020 kl. 14:50

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Bilde av Andrew Doucette fra Pexels

Meld inn trong for betre lyssetting

Veit du om vegar med trong for betre vegljos?

Me ønskjer å få ein oversikt over kjente og ukjente strekk langs vegane der det kan vera trong for betre lyssetting.

Kven kan gje innspel

Opplever du som skuleelev, forelder eller nabo strekk langs vegane våre der det kunne ha vore betre lys i den mørke årstida? Alle som ser trong for vegljos vert oppmod til å melde dette inn.

Leiarar ved skular og barnehagar vert invitert til å gje innspel om situasjonar me bør sjekka nærare ut.

Bygdelag og velforeiningar vert også invitert for å gje innspel.

Kva vert prioritet

Trygg skuleveg har høgaste prioritet. Her vil me også samarbeide med dei som driv med skuleskyss, både buss og taxi, for å få deira erfaringar med i det vidare arbeidet.

 

Skriv ditt namn eller den organisasjonen du sender innspel på vegne av her

Skriv kor det er trong for vegljos - adresse eller anna forklaring

Velg fra nedtrekksmenyen under
Her kan du skrive andre relevante opplysingar

Her kan du laste opp bilete eller kart som syner kor det er trong for vegljos
Her kan du laste opp bilete eller kart som syner kor det er trong for vegljos

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal