Logo SIM

Meld frå om marin forsøpling!

SIM har fått ei ekstraløyving frå Miljødirektoratet, til rydding av marint avfall frå havbotn, kasserte eigarlause fritidsbbåtar og vanskeleg tilgjengeleg strandlinje.

Les meir her: