Landskap

Medlemskap i KLP

Fordi du har ein jobb som gjev deg pensjon i KLP, har du ikkje berre ein av dei beste pensjonsordningane i landet.

Du får også fleire fordeler du kan benytta deg av allerede i dag. Bruk eitt minutt på å få oversyn over kva fordeler som følgjer med jobben din.

Sjekk pensjonen din og dei andre fordelene dine her.