Manntal

Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn i midten av juli. Det skal ligga ute til offentleg ettersyn i rådhuset til og med valdagen.

Den som meiner ein er uriktig oppført i manntalet kan krevje at valstyret i kommunen rettar opp feilen. Eit slikt krav må vera skriftleg og grunngjeve.

Manntalet byggjer på opplysningar frå folkeregistert. Det er bustadadressa i folkeregisteret pr 30. juni som avgjer kva kommune ein har røysterett i og kva valkrins ein skal røysta i på valdagen.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal