2017 val

Manntal til offentleg ettersyn

Manntalet for Tysnes kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn i Rådhuset.

Manntalet vert liggande ute til og med valdagen 9.september.