Høyonn på Nymark

Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes med eigen blogg

Tysnes folkebibliotek har no sett i gong ei systematisk digitalisering av den lokalhistoriske biletsamlinga i kommunen, med tanke på å gjera desse historisk verdfulle bileta tilgjengelege for publikum på nettet, i søkbar form. I tida frametter kan publikum følgja arbeidet på prosjektet sin eigen blogg. Her vil me leggja ut smakebitar frå biletsamlinga som me trur vil ha interesse for svært mange.

Bloggen finn ein på denne adressa http://tysnesarkiv.blogspot.no/

--

Knut Rage, bibliotekleiar

Tysnes folkebibliotek

Tysneshallen

5680 TYSNES

Tlf 53 43 02 22 / 46 77 25 90

www.sunnbib.no