Folk

Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Tysnes kommune.

Dei fleste ledige stillingar i Tysnes kommune vert publiserte i dataverktøyet WebCruiter. Stillingane vert også lyst i lokalavisa og på NAV sine sider.

For stillingar som er publiserte i WebCruiter, skal søknader fyllast ut og sendast inn elektronisk gjennom WebCruiter. Lenkje til søknadsskjema finn du i den einskilde stillingsannonsen.

Ledige stillingar utlyst i webcruiter:

Du er velkommen til å søkja stilling i Tysnes kommune!

Har du spørsmål, kan du senda ein e-post til post@tysnes.kommune.no eller ta kontakt med ekspedisjonen i rådhuset på tlf. 53 43 70 00.