Musikk og dans

Ledige elevplassar i kulturskulen

Kulturskulen har ledige elevplassar på instrumentopplæring.

Kulturskulen har fleire plassar ledig på følgande instrumentopplæring:

Slagverk

Messing

Aspirant

Gitar / Bassgitar / Band

Piano

Song

 

Søknadsfrist: snarast

Søknadsskjema PDF document

 

Dansetilbodet kjem diverre ikkje starta opp som planlagt, grunna mangel på dansepedagog. Kulturskulen jobbar med å få til eit danseprosjekt- dette vil verte annonsert!

 

Kontakt oss

Kulturskule

Tlf: 46 81 56 97

Epost: yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Adresse : Tysnes kulturskule,
Tysnes skule, Postboks 79, 5696 Tysnes