Landbruk[1]

Bjørnefjorden landbrukskontor

Fusa, Os, Samnanger og Tysnes har felles landbrukskontor som vart etablert i januar 2004. Tysnes kom med i 2012. Bjørnefjorden landbrukskontor har hovudansvar for oppgåver relatert til landbruk i dei fire kommunane. Sjå lenkje i menyen til høgre.

 

Nyhende frå landbrukskontoret finn du her.

 

Kontordagar

Hovudkontoret ligg i Eikelandsosen, men det er faste kontordagar i alle fire kommunane:

  • Tysnes - tysdagar og torsdagar. Tlf. 53 43 70 00
  • Os - torsdagar. Tlf. 56 57 53 23
  • Samnanger - etter behov, her må publikum gjere avtale på førehand. Tlf. 56 58 74 48
  • Fusa - alle dagar. Tlf. 56 58 01 00

Vi rår til å ringja på førehand for avtale.

Ansvarsdeling

Dei ymse ansvarsområda er fordelt mellom dei tilsette ved Bjørnefjorden landbrukskontor slik:

  • Landbrukssjef Øystein Svalheim: Leiing, økonomi, næringsutvikling, planarbeid, konsesjon.
  • Landbrukskonsulent Johan Bergerud: Skogbruk, Næring og Miljøtiltak i skogbruket (NMSK), landbruksveg, utmark (vilt, jakt, motorferdsel i utmark), planering, nydyrking.
  • Landbrukskonsulent Siren Elise Tømmerbakke: Produksjonstilskot, velferdsordningar/sjukeavløysing, jordlovsaker
  • Landbrukskonsulent Karianne Tveitnes: Spesielle Miljøtiltak I Landbruket (SMIL), forureining, produksjonstilskot, vilt, delingssaker etter jordlova.
  • Landbrukskonsulent Martin Skram Vatne: Drenering, planering, nydyrking, gardskart, forureining, motorferdsel i utmark, organisert beitebruk, produksjonstilskot, gjødselplan, vilt, div. erstatningsordningar.

Veterinær

Vakttelefon for veterinær på Tysnes: 970 84 498