Naust på Tveit

Lag og organisasjonar

Tysnes kommune får stadig førespurnader om lag og organisasjonar på Tysnes. Me formidlar adresser og namn til dei ulike kontaktpersonane. Derfor ønskjer me at lista skal vera oppdatert, at dei ulike laga gjev melding om ev. endringar. Send gjerne endringane på e-post til redaksjonen, som vil vera den kjappaste måten å få endringane inn på nettstaden.

 

 

Lag: Leiar: Adresse:  Telefon: E-post-adr.:/nettstadadr.:
Austsio båtlag

Magne Storesætre

5694 Onarheim

930 53 058

 

Dalen Golfklubb   5685 Uggdal 97956977 post/dalengolf.no
http://www.dalengolf.no/
Fellesrådet Leif Magne Hovland 5694 Onarheim 53435067 leif.magne.hovland@haugnett.no
Flakkavåg fritidsklubb Rolf Skaten 5694 Onarheim 53433740    
Flatråker bygdalag Olav Kaastad 5687 Flatråker 97559999  Flatråker bygdalag – leiar Olav Kaastad – tlf.  mobil 97 55 99 99.
Flatråker og Nordbustad grunneigarlag Olav Kaastad 5687 Flatråker    97559999               
Hovland- og Liastranda ungdomslag              
Hålandsneset indremisjon- og bedehuslag Tore Tveit Studalsmyro 7
5417 Stord
41379820 toretpost@gmail.com
Hålandsneset grendalag Per Verner Aase Hillesvikvegen 169
5685 Uggdal
99565928

per.verner.aase@hotmail.no

Jensvoll bedehus Harald Heie 5685 Uggdal    
Kongsvik grendalag

Ørjan Høviskeland

Granåsen 9
5680 Tysnes
97152671

orjan.hoviskeland@hotmail.com

Kunstlaget Njardarlog Torill Skjervheim 5680 Tysnes 53431569    
Lunde bedehus Marit Humlevik 5690 Lundegrend     
Lunde bedehuslag Helga Kristine Haaland 5690 Lundegrend    
Lunde bygdelag Øystein Flakke 5690 Lundegrend    901 72 094

lundebygdalag@haugnett.no

Lundegrend idrettslag Per Ingolf Økland 5690 Lundegrend 53433148
91840970

pokland@frisurf.no

Lundegrend ungdomslag Knut Nesland 5690 Lundegrend    
Lunde 4H Guro Fjeldet Lunde  5690 Lundegrend 53433205 gjertrud17@hotmail.com

Njardar/Tysnes 

Tore Økland 5680 Tysnes 53431212
90558189

tore.okland@uggdal.skule.no

Norges Sjølaugarlag AF 1996 Magnar Drange 98217101    nsllaf1996@gmail.com
Onarheim bedehus og bedehuslag Aase Hjertaker 5694 Onarheim  901 94 769  
Onarheim bygdalag Ørjan Kjerland 5694 Onarheim

911 88 021

 

Onarheim idrettslag Morten Nordal 5694 Onarheim 932 63 763  
Onarheim musikklag Magne Storesætre 5694 Onarheim 930 53 058

 

Onarheim sokneråd Grethe Barmen 5694 Onarheim  952 77 191  
Opdal ungdomslag Øystein Vaage 5685 Uggdal  96045140

leiar@grendatun.com

Onarheim vassverk John Martin Dale  5694 Onarheim   90631234  
Reksteren idrettslag Marit N. Allard Gjøvåg  5383 Reksteren  53432710        
Reksteren Husmorlag Bjørg Helen Bjørkelund 5383 Reksteren  99021402  
Reksteren kvinne- og familielag  Annemor Flygansvær  5683 Reksteren  53435583      
Reksteren sokneråd Erna Drange 5685 Uggdal         
Reksteren ungdomslag Torill Andersen 

Lyngveien 9, 5101 Eidsvågneset

55952345
90123938 
    
Reksteren øylag Alf Inge Kleppe 5683 Reksteren  

alf.inge.kleppe@haugnett.no

Siglarlaget Njord/Tysnes Vegard Aslaksen

Vee
5680 Tysnes

93454106

vaslaksen@hotmail.com

Solheimsdalen grendalag Hans Tore Brekke 5694 Onarheim  48148282

htbrekke@gmail.com

Solstråleløyas venelag Jan Henry Lyse 5680 Tysnes  

Solstråleløyas venelag

Sør-Reksteren indremisjonsforening            
Tveit bedehus Elin Meland 5693 Årbakka    
Tveit grunneigarlag Jens Rasmus Tveit 5694 Onarheim 90783731  
Tveit bygdalad Lars Mæland   95087288 larmelan@gmail.com
Tveit Båtlag Truls Chr. Breyholtz

Hovlandsstrando1

5694 Onarheim

90089039 breyho@online.no
Tysnes bedehuslag Reidun Skartveit

Amundstølen 9

5680 Tysnes

94173830  
Tysnes Beitelag Per I. Øklande 5690 Lundegrend 53433148
91840970
pokland@frisurf.no
Tysnes bondelag Olav Teigland Teigland 5680 Tysnes 53434580
91118105
 
Tysnes bonde- og småbrukarlag Jens Rasmus Tveit 5694 Onarheim 53435081 / 90783731 jens.rasmus.tveit@haugnett.no
Tysnes bondekvinnelag Gunvor Solheim 5694 Onarheim 53434014  
Tysnes bygdekvinnelag Gunnlaug R. Skår 5687 Flatråker    
Tysnes fredagsklubb Åse Enes 5680 Tysnes 53431700  
Tysnes grunneigar-
lag
Lars Heine Kaasa 5690 Lundegrend 53433020  

Tysnes hestesportlag

Anna Kvamme 5690 Lundegrend 97528209 anna.kvamme@hotmail.com
Tysnes husflidlag Britt Sørensen Dalsgård 5693 Årbakka    Tysnes husflidslag
Tysnes idrettslag Eva Kalgraf 5680 Tysnes    
Tysnes idrettsråd Bjarte Erstad Teigland 5680 Tysnes 97551214 bjarte.erstad@aktiva.no
Tysnes jakt- og fiskelag Bjarte Erstad Teigland 5680 Tysnes 97551214 bjarte.erstad@aktiva.no
Tysnes Kammerkor Ingunn Myklebust Hovlandsstrando 103
5694 Onarheim
47758436

ingunnmyklebust9@gmail.com

 

Tysnes Kulturkyrkje  Hans Tore Brekke Onarheim 481 48 282  
Tysnes kvinne- og familielag Svanhild Kongsvik 5680 Tysnes 53431554  
Tysnes kystlag Oddvar Meland 5694 Onarheim 90792547 tysnes.kystlag@gmail.com
Tysnes lag av LH Aslaug Godø 5685 Uggdal 53435527  
Tysnes Skogeigarlag Åsta Midtbø 5680 Tysnes 93454420 asta_midtbo@hotmail.com
Tysnes musélag Eli Borge Vattedal,
5694 Onarheim
 98468103 eli.borge@hotmail.com
Tysnes musikklag Lars Petter Epland 5680 Tysnes 91163355

lars.petter.epland@haugnett.no

Tysnes naturvernlag        
Tysnes pensjonistlag        
Tysnes redningsklubb Eva Lande 5680 Tysnes 53431397  
Tysnes røde kors hjelpekorps     90726163  
Tysnes røde kors ungdom Torgeir Pollestad 5693 Årbakka 93235647 torgeir_63@hotmail.com
Tysnes skulekorps Vibeke Helgesen Sælen 5680 Tysnes    
Tysnes skyttarlag Anders Dalland Postboks 7, 5696 Tysnes 911 21 267

tysnes@skytterlag.no
www.dfs.no/tysnes

Tysnes sogelag

Mikal Heldal Postboks 46
5696 Tysnes
48096673 mikalhe@gmail.com
Tysnes sokneråd Hildur Heie Stølsvegen 1, 5680 Tysnes 53431682 hildur.heie@haugnett.no

Tysnes song- og musikkråd

       
Tysnes spellag Leif Magne Hovland 5694 Onarheim 53435067 leif.magne.hovland@haugnett.no
Tysnes sportsskytterklubb John Arvid Kleppe 5685 Uggdal 41191623 john-arvid@tysnes-elektro.no
Tysnes søndagskulelag Reidun Skartveit 5680 Tysnes 53431408  
Tysnes symjeklubb Bjarte Erstad 5680 Tysnes 53430095 bjarte.erstad@aktiva.no
Tysnes teaterverkstad Anna Aanesen 5680 Tysnes 53432184  
Tysnes ungdomslag Steffen Sleire Opdal 5680 Tysnes    
Uggdal bygdelag Per Vermedal 5685 Uggdal   per.vermedal@haugnett.no
Uggdal båtlag Kato Stien 5685 Uggdal 91727989

kato@stien.no

Uggdal grunneigarlag Kristen Vines 5685 Uggdal 53432214  
Uggdal idrettslag Geir Mehammer 5685 Uggdal 53432217  
Uggdal indremisjon Harald Heie 5685 Uggdal 53432209  
Uggdal kvinne- og familielag Marie Backman Fosshagen 5685 Uggdal  53432146  
Uggdal pensjonistlag        
Uggdal vasslag Henrik Aakre 5685 Uggdal 53435041  
Uren Luren 4H Camilla Rosseland Matre Onarheim 922 89 718  
Venelaget 333 Gjerstadstølen Tore Økland 5680 Tysnes 90558189 tore.okland2@haugnett.no
Venelaget for jåttmuséum Kjell Arthur Lunde Os 46888501  
Vodlatun Forsamlingshus Anne Grethe Skaten 5694 Onarheim 414 57 155  
Vågsmarka velforening Kenth Ove Rosvold 5680 Tysnes  

krosvold@hotmail.com

Øykjaskoro Vel Ingrid Sunde 5680 Tysnes 90092645 ingrid.sunde@haugnett.no