Foto Eivind Haugstad Kleiven_

Frilutftslivets veke

25. mai 2020
Årets morosamaste aktivitetsveke arrangerast over heile landet i september! Friluftslivets veke opnar med sove-ute-aksjonen #nattinaturen laurdag 5. september. I fjor sov...
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

Få refundert meirverdiavgifta

19. mai 2020
Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjon...
Blå skule plukkar boss

185 000 kroner til Tysnes frå SIM sitt miljøfond

15. mai 2020
Blå skule, Båtlaget Njord/Tysnes og Solheimsdalen grendelag har fått støtte til sine prosjekt.  - Dette var artig, me gler oss til å starte prosjektet, sier Terje Sløg...
Ånuglo2 Ingebjørg Lien

Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

30. april 2020
Søknadsfrist: 15. mai 2020 Tilskotsordninga skal fremje lokale initiativ til handling for ei berekraftig utvikling av fylket.
Foto: Inger Johanne Færevaag

Tilskot til drift av miljøorganisasjoner

30. april 2020
Søknadsfrist: 15. mai 2020   Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. 

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal