tegnebilde barnehage

KUNSTVERKSTAD

Astrid Dalland held 7-vekers kurs i teikning, maling og skulptur til born i alderen frå 7 år og oppover.

Gruppene vert delt slik:

Barnegruppe (7-9år): måndagar kl 17.00-18.30

Mellomgruppe 10-12år: fredagar kl. 16.30-18.00

Ungdomsgruppe: fredagar kl. 18.30-20.30

Maks 5 elevar pr gruppe

Kurset vert halde på Tysnes skule, oppstart veke 36. Pris kr 750.- + materiale.

Søknadsfrist: snarast

Velkommen!

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: redaksjonen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal