Veiskilt

Kunngjering - vedtak av 25 vegnamn og 36 områdenamn i Tysnes kommune.

I kommunestyresak PS 47/15 den 22.09.2015 vart det gjort namnevedtak på 61 adressenamn. Derav 25 vegnamn og 36 områdenamn som vist i lista nedanfor.

Etter § 10 i lov om stadnamn har dei som har klagerett jf. § 5 rett til å klage på skrivemåten. Ev. klage skal grunngjevast og sendast til post@tysnes.kommune.no, eller Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 UGGDAL innan 17.12.2015.