Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
kyr

Kunngjering av sentrale BU-midlar for 2015

Landbruks- og matdepartementet forvaltar tilskotsordninga sentrale bygdeutviklingsmidlar (BU-midler). Ordninga skal bidra til næringsutvikling i landbruket. Dette omfattar både utvikling av det tradisjonelle landbruket og av bygdenæringar. For 2015 vert det kunngjort 5,5 millioner kroner.

Sjå her for meir informasjon.