maple-g7fae0b260_1920

Kulturprisvinnarar i tysnes kommune 1985 - 2021

                        

2021 Lars Petter Epland og Morten Haaland

Lars Petter og Morten har i mange år vore drivkreftene i det som er det største og mest aktive kulturtilbodet for barn og unge i alle aldrar. Dei skaper aktivitet, møteplassar mellom generasjonar, og bidrar sterkt til eit mangfaldig kulturliv i Tysnes kommune.

Les heile grunngjevinga her.

2020 Patrick Russell Madsen Kulturarrangement i regi av Mandelhuset
2019 Solheimsdalen grendalag v/ Hans Tore Brekke for utvikling av skulemuséet i Solheimsdalen
2018 Magne Storesætre  idrett, musikklag, arrangement, idrettsanlegg, idrettsråd, sokneråd
2017 Nils Kåre Myklebust   Onarheimsgildet, kulturkyrkja, musèlag, kammerkor
2016 Bjarne Nygård  Aktiv musikant i Onarheim musikklag sidan oppstart i 1954. Delteke og stilt opp på kulturarrangement. Viktig person for bygda gjennom sitt engasjement og som kulturberar.
2015 Tysnes kystlag     Vidareført kunnskap om kystkulturen og tradisjonar. Båtbyggjarkurs av færingar, første gang i 1995. Kurs i sying av segl. Arrangert Tysnes Rundt i 20 år. Vore sentral i urviling av Årbakkapg kyst- og motorsamlinga i Smio. Gjennom alle år vore ein viktig samarbeidspartner i ulike kulturarrangement – m.a. under den offisielle opninga av Kystsogevekene. Fast deltaker i kulturarbeidsgruppa.
2014 Tysnes lydlag Tysnes lydlag v/ Eirik Dalland og Øystein Dalland, lyd hundretals arrangement sidan 1997. Aldri teke ut lønn, investert i nytt og moderne utstyr.
2013 Bergitte Sletteskog      Mat/ mattradisjonar, oppskrifter, arrangement, delteke i lagsliv.
2012 Tysnes husflidslag   Vidareføring av handverktradisjonar, kurs barn, unge og vaksne. Liv Torunn Rekve og Synnøve Hodneland tok imot på vegner av laget.
2011 Olav Skjellevik  Lokalhistorie, kåsør, skilting og turleiar
2010 Tysnesfest  Set kommunen på kartet, reklame for Tysnes, breitt program for alle aldersgrupper.
2009 Nils Eivind Hansen      Fotball spelar, trenar, leiar, Cup-arrangør, banemeister, +++
2008 Sverre K. Dalland   Leiar Tysnes sogelag, båtlaget, ungdomslag, musikklag, Sunnhordland folkemuseum, redaksjonen Bladet Tysnes, kulturstyre, heradsstyre, fylkesstyre, m.m.
2007 Sostråleøya venelag          v/ Norolf Henriksen. Hus pussa opp, renska stigar, boka om Solstråleøya, solstråleøyas dag, aktivitet, dugnad, informasjon, og vedlikehald.
2006 Eldbjørg og Jørgen Knudsen  Barnekoret i Tysnes
2005 Magnus Alsaker  Arbeid for i drett gjennom 40 år. Engasjement og ildsjel
2004 Tysnes sogelag    v/ Mikal Heldal og Magnhild Midtbø
2003 Henrik Aakre  Kunst- og kulturformidlar, Årbakka, Kunstlaget, E.H. Vaage
2002 Anny Gjøvåg    Kulturarbeid på gard
2001 Gunnar Hansen    Idrettsarbeid og "Tysnesingen"
2000 Yngve Nikolaisen   Musikkengasjement i Tysnes, rektor musikkskulen
1999 Ernst B. Drange   Etnolog, Gards- og ættesoge, lokalhistorisk arkiv.
1998 Åsne S. Søreide       Songar/kvedar, innsamling av folketonemateriale.
1997 Einar Heldal    Handverkstradisjonar, båtbyggjing/færing, rokk og tresko.
1996 Kolbjørn Tvedt      Allsidig, drivande kraft i lags og musikklivet, internett.
1995  Anna Skaar    Tysnesbunaden, arbeidd med å rekonstruera denne.
1994 Harald Dalland  Handverk, båtbyggjar, oselvar.
1993   Ikkje utdelt grunna økonomi
1992   Ikkje utdelt grunna økonomi
1991 Johannes Heggland Forfattar og dramatikar
1990 Tysnes musikklag Lokomotiv for korpsmusikk på Tysnes
1989 Båtlaget Njord/Tysnes Tradisjonsbåtbrukar
1988 Anna Aanesen Moro med musikk
1987 Helga Gjerstad 50 år i sundagsskulen
1986 Bjørn Helge Epland Pådrivar, dirigent, revy
1985 Tore Økland Leiar/trenar jentefotball/Norway Cup