Skiføre Løkjen

Kulturmidlar til idrett, 2019

Fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding, er 15.02.19.

Me minner om at fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding, er 15.02.19. Fristen er endeleg.

Rekneskapsskjema som skal nyttast sjå: her

Husk å oppgje kontonr.

Rekneskapsskjema, godkjent rekneskap og årsmelding vert å sende på e-post: post@tysnes.kommune.no eller til Tysnes kommune, Rådmannskontoret, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal.

For eventuelle spørsmål kontakt: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no tlf. 53 43 70 21