skiføre løkjen

Kulturmidlar til idrett 2018

Me minner om at fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 15.02.18. Fristen er endeleg.

Utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding vert å senda på epost: post@tysnes.kommune.no eller til Tysnes kommune, Rådmannskontoret, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal. Husk å oppgje kontonr.

Skjema som skal nyttast finn du HER.

For eventuelle spørsmål kontakt: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no tlf. 53437021.

 

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal